> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 07. 2006 do 08. 07. 2010

Viera Petríková


podpredsedníčka vlády a od 3. 7. 2009 do 8. 7. 2010 ministerka spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

narodená 29. júna 1957 vo Vranove nad Topľou

1980 - ukončenie štúdia práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach
1980-1981 - právnička personálneho úseku na Okresnej poľnohospodárskej správe Vranov nad Topľou
1981-1982 - právnička na sociálnom oddelení Okresného národného výboru Vranov nad Topľou
1982-1991 - právnička, vedúca právneho oddelenia v Okresnom ústave národného zdravia Vranov nad Topľou
1991-1992 - Krajský súd v Košiciach v pozícii justičný čakateľ
Od 1992 - sudkyňa Okresného súdu vo Vranove nad Topľou, od roku 2007 jeho predsedníčka
Od 27. júna 2007 - členkou Súdnej rady SR, 13. novembra 2007 jej podpredsedníčku