UZNESENIE VLÁDY SR 919/2000

k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000

Číslo uznesenia: 919
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2737/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Ľubomíra Fogaša, podpredsedu vlády, do Českej republiky 14. a 15. 11. 2000,
2...
Pavla Hamžíka, podpredsedu vlády, do Dánskeho kráľovstva 22. až 24. 11. 2000,
3...
Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí, do

a/ Francúzskej republiky 12. a 13. 11. 2000
b/ Švajčiarskej konfederácie 16. 11. 2000,

4...
Ľubomíra Haracha, ministra hospodárstva, do Belgického kráľovstva 22. až 25. 11. 2000,
5...
Petra Brňu, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, do

a/ Holandského kráľovstva 15. a 16. 11. 2000,
b/ Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 26. až 29. 11. 2000,

6...
Vladimíra Drozdu, štátneho tajomníka Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR, do Holandského kráľovstva 15. a 16. 11. 2000,
7...
Ivana Rosivala, štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR, do Švajčiarskej konfederácie 16. a 17. 11. 2000;

B. schvaľuje prijatie

1...
Šándora Tombora, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a vodného hospodárstva Maďarskej republiky 8. 11. 2000

Michalom Balogom, štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.


C. dodatočne schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Miroslava Lipára, predsedu Úradu jadrového dozoru SR, do Španielskeho kráľovstva 6. a 7. 11. 2000,

Vykonajú

členovia vlády
príslušní štátni tajomníci