UZNESENIE VLÁDY SR 917/2000

k návrhu na odvolanie Ing. Miroslava Semana z funkcie prednostu Okresného úradu v Humennom a na vymenovanie MVDr. Anny Suchej do tejto funkcie

Číslo uznesenia: 917
Zo dňa.........: 8. 11. 2000
Číslo materiálu: 2619/2000
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: zákon NR SR č. 222/1996 Z.z.


Vláda


A. odvoláva

1...
Ing. Miroslava Semana

z funkcie prednostu Okresného úradu v Humennom
dňom 9. novembra 2000;


B. vymenúva

1...
MVDr. Annu Suchú

do funkcie prednostky Okresného úradu v Humennom
dňom 10. novembra 2000.


Vykonajú

predseda vlády
minister vnútra