UZNESENIE VLÁDY SR 883/2000

k návrhu dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2000

Číslo uznesenia: 883
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2677/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Pál Csákyho, podpredsedu vlády, do Brazílskej federatívnej republiky 11. až 14. 11. 200,
2...
Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí, do

a/ Belgického kráľovstva 21. 11. 2000,
b/ Francúzskej republiky 22. a 23. 11. 2000,

3...
Ladislava Pittnera, ministra vnútra, do Ruskej federácie 23. a 24. 11. 2000,
4...
Ľubomíra Haracha, ministra hospodárstva, do

a/ Juhoslovanskej zväzovej republiky 13. 11. 2000,
b/ Iránskej islamskej republiky 16. až 22. 11. 2000,

5...
Milana Kňažka, ministra kultúry, do Švajčiarskej konfederácie 5. až 7. 11. 2000,
6...
Petra Magvašiho, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, do Holandského kráľovstva 17. a 18. 11. 2000,
7...
Jána Figeľa, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, do Belgického kráľovstva 21. 11. 2000,
8...
Dušana Faktora, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, do

a/ Talianskej republiky 5. až 7. 11. 2000,
b/ Holandského kráľovstva 15. a 16. 11. 2000,

9...
Michala Baloga, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, do Čínskej ľudovej republiky 11. až 18. 11. 2000;

B. schvaľuje prijatie

1...
Šime Lučina, ministra vnútra Chorvátskej republiky 29. a 30. 11. 2000

Ladislavom Pittnerom, ministrom vnútra;


C. dodatočne schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Milana Ftáčnika, ministra školstva, do Belgického kráľovstva 18. 10. 2000;

D. mení termín zahraničnej pracovnej cesty

1...
Jána Figeľa, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, do Chorvátskej republiky z 27. a 28. 11. 2000 na 26. a 27. 11. 2000; pôvodný termín bol schválený uznesením vlády SR č. 874 z 25. 10. 2000;

E. dodatočne zrušuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Ladislava Pittnera, ministra vnútra, do Švajčiarskej konfederácie 29. 10. až 1. 11. 2000, schválenú uznesením vlády SR č. 770 z 27. 9. 2000,
2...
Petra Mattoša, štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, do Nemeckej spolkovej republiky 30. a 31. 10. 2000, schválenú uznesením vlády SR č. 820 z 11. 10. 2000.

Vykonajú

podpredseda vlády P. Csáky
príslušní ministri
príslušní štátni tajomníci