UZNESENIE VLÁDY SR 878/2000

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 772)

Číslo uznesenia: 878
Zo dňa.........: 31. 10. 2000
Číslo materiálu: 2395/2000
Predkladá......: minister spravodlivosti
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 772);

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky