Uloha B.2 z uznesenia 844/2000

predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády o zmene colného sadzobníka s dočasnou úpravou colnej sadzby vo výške 0% na dovoz bravčového mäsa (HS 0203) v objeme 4 000 t s účinnosťou odo dňa vyhlásenia do 31. 12. 2000

S terminom do 15. novembra 2000.

Bola ulozena: