Uloha B.1 z uznesenia 844/2000

predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády o zmene colného sadzobníka s dočasnou úpravou colnej sadzby vo výške 0% na dovoz repnej melasy (HS 1703 90 00) v objeme 16 000 t s účinnosťou odo dňa vyhlásenia do 31. 12. 2000

S terminom do 15. novembra 2000.

Bola ulozena: