UZNESENIE VLÁDY SR 842/2000

k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000

Číslo uznesenia: 842
Zo dňa.........: 18. 10. 2000
Číslo materiálu: 2508/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Pála Csákyho, podpredsedu vlády, do

a) Belgického kráľovstva 25. a 26. 10. 2000,
b) Českej republiky 27. a 28. 10. 2000,

2...
Istvána Harnu, ministra výstavby a regionálneho rozvoja, do Belgického kráľovstva 25. a 26. 10. 2000,
3...
Ivana Rosivala, štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR, do Švajčiarskej konfederácie 18. a 19. 10. 2000;

B. schvaľuje prijatie

1...
Józsefa Kötő, štátneho tajomníka Ministerstva národného vzdelávania Rumunska

22. až 26. 10. 2000

Lászlóm Szigetim, štátnym tajomníkom Ministerstva školstva SR;


C. dodatočne schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Zdenky Tóthovej, štátnej tajomníčky Ministerstva životného prostredia SR, do Belgického kráľovstva 9. 10. 2000;

D. dodatočne zrušuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
László Miklósa, ministra životného prostredia, do Belgického kráľovstva 9. 10. 2000, schválenú uznesením vlády SR č. 770 z 27. 9. 2000,
2...
Martina Hudobu, predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR, do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 14. až 18. 10. 2000, schválenú uznesením vlády SR č. 770 z 27. 9. 2000;

E. dodatočne schvaľuje zmenu termínu zahraničnej pracovnej cesty

1...
Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí, do Juhoslovanskej zväzovej republiky a Macedónskej republiky, schválenej uznesením vlády SR č. 770 z 27. 9. 2000, zo 16. a 17. 10. 2000 na 15. až 17. 10. 2000;

F. schvaľuje zmenu termínu zahraničnej pracovnej cesty

1...
Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí, do Albánskej republiky, schválenej uznesením vlády SR č. 770 z 27. 9. 2000, z 19. a 20. 10. 2000 na 23. a 24. 10. 2000.

Vykonajú

podpredseda vlády P. Csáky
minister výstavby a regionálneho rozvoja
minister zahraničných vecí
štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR
štátny tajomník Ministerstva školstva SR