UZNESENIE VLÁDY SR 820/2000

k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000

Číslo uznesenia: 820
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2456/2000
Predkladá......: ministerka zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Pavla Hamžíka, podpredsedu vlády, do Rakúskej republiky 11. 10. 2000,
2...
Pavla Koncoša, ministra pôdohospodárstva, do Nemeckej spolkovej republiky 16. 10. 2000,
3...
Petra Mattoša, štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, do Nemeckej spolkovej republiky 30. a 31. 10. 2000,
4...
Ivana Rosivala, štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR, do Francúzskej republiky 22. až 24. 10. 2000;

B. dodatočne schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Zdenky Tóthovej, štátnej tajomníčky Ministerstva životného prostredia SR, do Českej republiky 6. až 8. 10. 2000.

Vykonajú

príslušní členovia vlády
príslušní štátni tajomníci