UZNESENIE VLÁDY SR 810/2000

k návrhu zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok

Číslo uznesenia: 810
Zo dňa.........: 11. 10. 2000
Číslo materiálu: 2318/2000
Predkladá......: minister spravodlivosti
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra spravodlivosti

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister spravodlivosti

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky