UZNESENIE VLÁDY SR 787/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 787
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2293/2000
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra zdravotníctva

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister zdravotníctva

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky