UZNESENIE VLÁDY SR 782/2000

k návrhu na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie

Číslo uznesenia: 782
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2298/2000
Predkladá......: minister spravodlivosti
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na voľbu 12 sudcov na štvorročné volebné obdobie:

1. Mgr. Michala Antalu
2. Mgr. Zuzany Bajlovej
3. Mgr. Kataríny Beniačovej
4. Mgr. Daniela Béreša
5. Mgr. Renáty Gavalcovej
6. Mgr. Moniky Jankovskej
7. JUDr. Eleny Lámerovej
8. Mgr. Janette Maďarovej
9. Mgr. Danky Majdákovej
10. Mgr. Andrey Polákovej
11. Mgr. Miroslava Šeptáka
12. Mgr. Ivany Šlesárovej;


B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh na voľbu 12 sudcov na štvorročné volebné obdobie predsedovi Národnej rady SR,

ministra spravodlivosti

2...
odôvodniť návrh v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister spravodlivosti

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky