UZNESENIE VLÁDY SR 775/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 775
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2266/2000
Predkladá......: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet.........: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra práce, sociálnych vecí a rodiny

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
prezident Konfederácie odborových zväzov SR
prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR