UZNESENIE VLÁDY SR 770/2000

k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000

Číslo uznesenia: 770
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2279/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje

1...
Ivana Mikloša, podpredsedu vlády, do

a) Švédskeho kráľovstva 1. a 2. 10. 2000
b) Veľkej Británie a Severného Írska 3. 10. 2000
c) Rakúskej republiky 11. 10. 2000
d) Nemeckej spolkovej republiky 16. a 17. 10. 2000,

2...
Ľubomíra Fogaša, podpredsedu vlády, do Rakúskej republiky 13. 10. 2000,
3...
Pavla Hamžíka, podpredsedu vlády, do

a) Rakúskej republiky 1. a 2. 10. 2000
b) Nemeckej spolkovej republiky 5. až 7. 10. 2000
c) Belgického kráľovstva 9. a 10. 10. 2000,

4...
Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí, do

a) Francúzskej republiky 3. a 4. 10. 2000
b) Macedónskej republiky 16. a 17. 10. 2000
c) Albánskej republiky 19. a 20. 10. 2000,

5...
Petra Magvašiho, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, do Austrálskeho zväzu 15. až 24. 10. 2000,
6...
Milana Kňažka, ministra kultúry, do

a) Českej republiky 5. a 6. 10. 2000
b) Nemeckej spolkovej republiky 16. až 18. 10. 2000,

7...
Istvána Harnu, ministra výstavby a regionálneho rozvoja, do

a) Spojených arabských emirátov 12. až 18. 10. 2000
b) Belgického kráľovstva na 2 dni koncom októbra (termín sa upresní dodatočne),

8...
Ladislava Pittnera, ministra vnútra, do

a) Francúzskej republiky 25. až 27. 10. 2000
b) Švajčiarskej konfederácie 29. 10 až 1. 11. 2000,

9...
László Miklósa, ministra životného prostredia, do

a) Belgického kráľovstva 9. 10. 2000
b) Rakúskej republiky 12. 10. 2000
c) Českej republiky 13. 10. 2000
d) Dánskeho kráľovstva 18. 10. 2000
e) Poľskej republiky 19. a 20. 10. 2000,

10...
Jána Čarnogurského, ministra spravodlivosti, do Čínskej ľudovej republiky 10. až 16. 10. 2000,
11...
Milana Ftáčnika, ministra školstva, do Poľskej republiky 14. až 17. 10. 2000,
12...
Pavla Kanisa, ministra obrany, do

a) Českej republiky 2. a 3. 10. 2000
b) Bulharskej republiky 12. a 13. 10. 2000
c) Angolskej republiky 16. až 20. 10. 2000,

13...
Ľubomíra Haracha, ministra hospodárstva, do

a) Českej republiky 8. a 9. 10. 2000
b) Poľskej republiky 10. a 11. 10. 2000
c) Ruskej federácie 17. a 18. 10. 2000
d) Talianskej republiky 27. až 29. 10. 2000,

14...
Jaroslava Chlebu, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, do

a) Francúzskej republiky 5. a 6. 10. 2000
b) Indonézskej republiky, Singapurskej republiky a Hongkongu 9. až 14. 10. 2000
c) Maďarskej republiky 18. 10. 2000,

15...
Jána Figeľa, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, do Belgického kráľovstva 10. a 11. 10. 2000,
16...
Petra Mattoša, štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, do

a) Chorvátskej republiky 27. až 29. 9. 2000
b) Belgického kráľovstva na 3 dni koncom októbra (termín sa upresní dodatočne),

17...
Ivana Budiaka, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR, do

a) Chorvátskej republiky 5. a 6. 10. 2000
b) Kanady 13. až 21. 10. 2000,

18...
Milana Gacíka, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR, do Rumunska a Maďarskej republiky 6. až 8. 10. 2000,
19...
Edit Bauer, štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, do

a) Švajčiarskej konfederácie 3. 10. 2000
b) Rakúskej republiky 10. 10. 2000
c) Portugalskej republiky 11. až 13. 10. 2000
d) Maďarskej republiky 30. a 31. 10. 2000,

20...
Michala Baloga, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, do

a) Chorvátskej republiky 28. a 29. 9. 2000
b) Rakúskej republiky 6. 10. 2000,

21...
Petra Brňu, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, do

a) Nemeckej spolkovej republiky 5. a 6. 10. 2000
b) Maltskej republiky a Veľkej líbyjskej arabskej ľudovej socialistickej džamahírije 8. až 13. 10. 2000
c) Nemeckej spolkovej republiky 17. až 20. 10. 2000,

22...
Martina Fronca, štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, do

a) Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky 5. až 13. 10. 2000
b) Belgického kráľovstva 15. až 18. 10. 2000‡

23...
Miroslava Lipára, predsedu Úradu jadrového dozoru SR,

a) na Ukrajinu 11. až 13. 10. 2000
b) do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 23. až 28. 10. 2000,

24...
Martina Hudobu, predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR, do

a) Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 14. až 18. 10. 2000
b) Poľskej republiky 23. až 25. 10. 2000,

25...
Imricha Horňanského, predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, do Fínskej republiky 9. až 13. 10. 2000,
26...
Dušana Podhorského, predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, do

a) Ruskej federácie 7. až 13. 10. 2000
b) Nórskeho kráľovstva 18. až 22. 10. 2000,

27...
Petra Macha, predsedu Štatistického úradu SR, do Maďarskej republiky 25. až 28. 10. 2000,
28...
Petra Nižňanského, predsedu Protimonopolného úradu SR, do Francúzskej republiky 21. až 24. 10. 2000;

B. schvaľuje prijatie

1...
Görana Perssona, predsedu vlády Švédskeho kráľovstva, 2. 10. 2000

Mikulášom Dzurindom, predsedom vlády,

2...
Zoltána Rockenbauera, ministra kultúry Maďarskej republiky,
Kazimierza Michala Ujazdowského, ministra kultúry Poľskej republiky,
Pavla Dostála, ministra kultúry Českej republiky,

9. a 10. 10. 2000

Milanom Kňažkom, ministrom kultúry,

3...
Vladimíra Špidlu, prvého podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí Českej republiky, 6. 10. 2000

Petrom Magvašim, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny,

4...
Stanislava Grossa, ministra vnútra Českej republiky,
Sándora Pintéra, ministra vnútra Maďarskej republiky,
Mareka Biernackeho, ministra vnútra a verejnej správy Poľskej republiky,
Ernsta Strassera, spolkového ministra vnútra Rakúskej republiky,

20. 10. 2000

Ladislavom Pittnerom, ministrom vnútra,

5...
Jozo Radoša, ministra obrany Chorvátskej republiky 24. a 25. 10. 2000,
Vladimíra Vetchého, ministra obrany Českej republiky,
Jánosa Szabóa, ministra obrany Maďarskej republiky,
Bronislawa Komorowskeho, ministra národnej obrany Poľskej republiky, 25. a 26. 10. 2000

Pavlom Kanisom, ministrom obrany,

6...
Franza von Dänikena, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie, 24. a 25. 10. 2000

Jánom Figeľom, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí SR,

7...
Guida Venturoniho, predsedu Vojenského výboru NATO, 18. a 19. 10. 2000

Jozefom Pivarčim, štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR;


C. dodatočne zrušuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Milana Kňažka, ministra kultúry, do Kanady 10. až 13. 9. 2000, schválenú uznesením vlády SR č. 684/2000,
2...
Pavla Kanisa, ministra obrany, do Nemeckej spolkovej republiky 28. a 29. 9. 2000, schválenú uznesením vlády SR č. 684/2000;

D. dodatočne zrušuje prijatie

1...
Tamása Wachslera, štátneho tajomníka pre štátnu administratívu Ministerstva obrany Maďarskej republiky 25. 9. 2000 Jozefom Pivarčim, štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR, schválené uznesením vlády SR č. 684/2000.

Vykonajú

predseda vlády
príslušní podpredsedovia vlády
príslušní ministri
príslušní štátni tajomníci
príslušní predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej
správy SR