UZNESENIE VLÁDY SR 756/2000

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o Komore ekológov (tlač 733)

Číslo uznesenia: 756
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2026/2000
Predkladá......: minister životného prostredia
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. nesúhlasí

1...
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o Komore ekológov (tlač 733);

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky