UZNESENIE VLÁDY SR 755/2000

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci (tlač 734)

Číslo uznesenia: 755
Zo dňa.........: 27. 9. 2000
Číslo materiálu: 2027/2000
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. nesúhlasí

1...
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci (tlač 734);

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky