UZNESENIE VLÁDY SR 754/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa zrušuje zákon č. 382/1997 Z.z. o pomocníkoch Policajného zboru

Číslo uznesenia: 754
Zo dňa.........: 22. 9. 2000
Číslo materiálu: 2263/2000
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 346/2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa zrušuje zákon č. 382/1997 Z.z. o pomocníkoch Policajného zboru;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra vnútra

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister vnútra

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky