UZNESENIE VLÁDY SR 752/2000

k návrhu na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas organizovania Slovenského Eucharistického Kongresu

Číslo uznesenia: 752
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2203/2000
Predkladá......: minister obrany
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. vyčleňuje

1...
46 vojakov Armády SR do podriadenosti Policajného zboru od 23. do 24. 9. 2000 na zabezpečenie verejného poriadku počas konania Slovenského Eucharistického Kongresu konaného v Bratislave.

Vykoná

minister obrany