UZNESENIE VLÁDY SR 751/2000

k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2000

Číslo uznesenia: 751
Zo dňa.........: 20. 9. 2000
Číslo materiálu: 2201/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje zahraničnú spracovnú cestu

1...
Mikuláša Dzurindu, predsedu vlády, do Nemeckej spolkovej republiky 3.  10. 2000,
2...
Brigity Schmögnerovej, ministerky financií, do Českej republiky 23. až 26. 9. 2000,
3...
Ištvána Harnu, ministra výstavby a regionálneho rozvoja, do Maďarskej republiky 28. 9. 2000,
4...
Milana Gacíka, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR, na Ukrajinu 23. až 25. 9. 2000,
5...
Jaroslava Chlebu, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, do Českej republiky 23. 9. 2000,
6...
Ivana Rosivala, štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR, do Švajčiarskej konfederácie 26. 9. až 1. 10. 2000.
7...
Dušana Faktora, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, do Kanady 25. 9. až 2. 10. 2000,
8...
Martina Fronca, štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, do Maďarskej republiky 28. až 30. 9. 2000;

B. dodatočne schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Milana Gacíka, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR, do Ruskej federácie 4. až 6. 9. 2000;

C. dodatočne zrušuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Dušana Faktora, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, do Poľskej republiky 30. 8. až 2. 9. 2000, schválenú uznesením vlády SR č. 615 z 9. 8. 2000.

Vykonajú

predseda vlády
príslušní ministri
príslušní štátni tajomníci