UZNESENIE VLÁDY SR 697/2000

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Čarnogurskému, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti SR (tlač 737)

Číslo uznesenia: 697
Zo dňa.........: 5. 9. 2000
Číslo materiálu: 2071/2000
Predkladá......: predseda vlády
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. nesúhlasí

1...
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery Jánovi Čarnogurskému, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti SR;

B. poveruje

predsedovi vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády Slovenskej republiky predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky