UZNESENIE VLÁDY SR 217/2000

k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000

Číslo uznesenia: 217
Zo dňa.........: 5. 4. 2000
Číslo materiálu: 782/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Ľubomíra Fogaša, podpredsedu vlády, do Poľskej republiky 12. až 14. 4. 2000,
2...
Pavla Hamžíka, podpredsedu vlády, do Nemeckej spolkovej republiky 10. a 11. 4. 2000,
3...
Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí, do

a/ Talianskej republiky 5. a 6. 4. 2000,
b/ Belgického kráľovstva 6. a 7. 4. 2000,

4...
Pavla Kanisa, ministra obrany, do Belgického kráľovstva 6. a 7. 4. 2000,
5...
Dušana Faktora, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, do Talianskej republiky 8. až 10. 4. 2000,
6...
Jaroslava Chlebu, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, do Rakúskej republiky 12. 4. 2000,
7...
Petra Macha, predsedu Štatistického úradu SR, do Českej republiky 6. 4. 2000;

B. schvaľuje prijatie

1...
Pavla Rychetského, podpredsedu vlády Českej republiky pre legislatívu, 17. a 18. 4. 2000

Ľubomírom Fogašom, podpredsedom vlády;


C. dodatočne schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Brigity Schmögnerovej, ministerky financií, do Nemeckej spolkovej republiky, Talianskej republiky a Holandského kráľovstva 14. až 16. 3. 2000,
2...
Milana Kňažka, ministra kultúry, do Českej republiky 21. 3. 2000;

D. zrušuje prijatie

1...
Henrika Dam Kristensena, ministra potravinárstva, poľnohospodárstva a rybolovu Dánskeho kráľovstva v dňoch 23. a 24. 3. 2000 Pavlom Koncošom, ministrom pôdohospodárstva, schválené uznesením vlády SR č. 104 z 23. 2. 2000;

E. dodatočne schvaľuje predĺženie zahraničnej pracovnej cesty

1...
Jaroslava Chlebu, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, do Čínskej ľudovej republiky a Mongolskej republiky, schválenej uznesením vlády SR č. 104 z 23. 2. 2000, z 18. až 24. 3. 2000 na 18. až 25. 3. 2000.

Vykonajú

príslušní podpredsedovia vlády
príslušní ministri
príslušní štátni tajomníci
predseda Štatistického úradu SR