UZNESENIE VLÁDY SR 211/2000

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií

Číslo uznesenia: 211
Zo dňa.........: 5. 4. 2000
Číslo materiálu: 452/2000
Predkladá......: minister kultúry
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. nesúhlasí

1...
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky