UZNESENIE VLÁDY SR 184/2000

k návrhu žiadosti o poistenie vývozného odberatežského úveru a pripoistenie výrobného rizika - vývoz do Indonézie

Číslo uznesenia: 184
Zo dňa.........: 22. 3. 2000
Číslo materiálu: 605/2000
Predkladá......: guvernér EXIMBANKY SR
Podnet.........: uznesenie Rady banky EXIMBANKY SR z 13. 3. 2000


Vláda


A. schvažuje

1...
návrh žiadosti o poistenie vývozného odberatežského úveru a pripoistenie výrobného rizika - vývoz do Indonézie;

B. ukladá

guvernérovi EXIMBANKY SR

1...
zabezpeči realizáciu obchodného prípadu v zmysle schválených podmienok.

Vykoná

guvernér EXIMBANKY SR