UZNESENIE VLÁDY SR 170/2000

k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2000

Číslo uznesenia: 170
Zo dňa.........: 22. 3. 2000
Číslo materiálu: 638/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Pavla Hamžíka, podpredsedu vlády, do Českej republiky 30. 3. 2000,
2...
László Miklósa, ministra životného prostredia, do Maďarskej republiky 24. 3. 2000,
3...
Pavla Kanisa, ministra obrany, s manželkou, do Čínskej ľudovej republiky 24. až 29. 4. 2000,
4...
László Szigetiho, štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, do Maďarskej republiky 31. 3. a 1. 4. 2000,
5...
Petra Nižňanského, predsedu Protimonopolného úradu SR, do Rakúskej republiky 28. 3. 2000;

B. dodatočne schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Brigity Schmögnerovej, ministerky financií, do Nemeckej spolkovej republiky 7. až 9. 3. 2000,
2...
Milana Ftáčnika, ministra školstva, do Maďarskej republiky 21. 3. 2000,
3...
Istvána Harnu, ministra výstavby a regionálneho rozvoja, do Maďarskej republiky 21. 3. 2000,
4...
Vladimila Podstránskeho, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR, do Ruskej federácie 6. a 7. 3. 2000,
5...
Milana Gacíka, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR, do Českej republiky 7. 3. 2000,
6...
Petra Brňu, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, do Českej republiky 9. 3. 2000,
7...
Ivana Rosivala, štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR, do Švajčiarskej konfederácie 22. až 26. 3. 2000;

C. schvaľuje prijatie

1...
Nicosa A. Rolandisa, ministra obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky

28. až 30. 3. 2000

Ľubomírom Harachom, ministrom hospodárstva,

2...
Tomáša Zídeka, námestníka ministra poľnohospodárstva Českej republiky a vedúceho delegácie Českej republiky

Helmuta Stadlera, vedúceho odboru H-3, DG-AGRI a vedúceho delegácie Komisie EÚ

Alexandre Asbila, pracovníka Komisie EÚ zodpovedného za krajiny SR a ČR

27. a 28. 3. 2000

Ivanom Rosivalom, štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva SR.


Vykonajú

podpredseda vlády P. Hamžík
príslušní ministri
príslušní štátni tajomníci
predseda Protimonopolného úradu SR