UZNESENIE VLÁDY SR 166/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Číslo uznesenia: 166
Zo dňa.........: 22. 3. 2000
Číslo materiálu: 607/2000
Predkladá......: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
a ako alternátov ministerku financií, ministra spravodlivosti a ministra
zdravotníctva

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky