UZNESENIE VLÁDY SR 165/2000

k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z.z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni

Číslo uznesenia: 165
Zo dňa.........: 22. 3. 2000
Číslo materiálu: 625/2000
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z.z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra zdravotníctva
a ako alternátov ministerku financií, ministra spravodlivosti a
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister zdravotníctva

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky