UZNESENIE VLÁDY SR 153/2000

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo uznesenia: 153
Zo dňa.........: 22. 3. 2000
Číslo materiálu: 609/2000
Predkladá......: minister spravodlivosti
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra spravodlivosti
a ako alternátov ministerku financií, ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny a ministra zdravotníctva

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister spravodlivosti

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky