UZNESENIE VLÁDY SR 149/2000

k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o telekomunikáciách

Číslo uznesenia: 149
Zo dňa.........: 17. 3. 2000
Číslo materiálu: 611/2000
Predkladá......: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o telekomunikáciách;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona Národnej rade SR na prerokovanie,

ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií
a ako alternáta ministra hospodárstva a podpredsedu vlády Ľ. Fogaša

2...
odôvodniť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky