UZNESENIE VLÁDY SR 107/2000

k prioritám zahraničnej politiky SR na roky 2000 - 2003

Číslo uznesenia: 107
Zo dňa.........: 28. 2. 2000
Číslo materiálu: 280/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
priority zahraničnej politiky SR na roky 2000 - 2003 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády (ďalej len "priority");

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť priority Národnej rade SR na prerokovanie,

ministra zahraničných vecí
a ako alternáta podpredsedu vlády P. Hamžíka

2...
odôvodniť priority v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
podpredseda vlády P. Hamžík
minister zahraničných vecí

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky