UZNESENIE VLÁDY SR 75/2000

k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 56 z 26. 1. 2000 k správe o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom SR v zmysle platného zákona

Číslo uznesenia: 75
Zo dňa.........: 2. 2. 2000
Číslo materiálu:
Predkladá......: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. dopĺňa

1...
uznesenie vlády SR č. 56/2000 takto:

"E. poveruje

predsedu vlády

E.1. predložiť správu o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom SR v zmysle platného zákona Národnej rade SR na prerokovanie,

ministerku pre správu a privatizáciu národného majetku
a ako alternáta ministra výstavby a regionálneho rozvoja

E.2. odôvodniť správu o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom SR v zmysle platného zákona v Národnej rade SR.".


Vykonajú

predseda vlády
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
minister výstavby a reginálneho rozvoja

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
prezident prezídia Fondu národného majetku SR