UZNESENIE VLÁDY SR 73/2000

k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000

Číslo uznesenia: 73
Zo dňa.........: 2. 2. 2000
Číslo materiálu: 201/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Ľubomíra Fogaša, podpredsedu vlády, do Českej republiky 18. a 19. 2. 2000,
2...
Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí, do

a) Belgického kráľovstva 14. a 15. 2. 2000,
b) Poľskej republiky 25. až 27. 2. 2000,

3...
Márie Machovej, ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku, do Vatikánu - Svätej stolice 15. 2. 2000,
4...
Pavla Koncoša, ministra pôdohospodárstva, do Štátu Izrael 7. až 10. 2. 2000,
5...
Milana Kňažka, ministra kultúry, do

a) Českej republiky 14. 2. 2000,
b) Poľskej republiky 16. až 18. 2. 2000,

6...
Jána Figeľa, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, do

a) Belgického kráľovstva 7. 2 a 14. a 15. 2. 2000,
b) Poľskej republiky 12. 2. 2000,
c) Štátu Izrael 19. až 21. 2. 2000,

7...
Milana Gacíka, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR, do Talianskej republiky a Vatikánu - Svätej stolice 26. a 27. 2. 2000,
8...
Martina Fronca, štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, do Bulharskej republiky 12. a 13. 2. 2000,
9...
Dušana Podhorského, predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 20. až 22. 2. 2000,

B. schvaľuje prijatie

1...
Barbary Tuge-Erecinskej, štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky 4. 2. 2000

Jánom Figeľom a Jaroslavom Chlebom, štátnymi tajomníkmi Ministerstva zahraničných vecí SR,

2...
Eduarda Zemana, ministra školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky 3. a 4. 2. 2000

Milanom Ftáčnikom, ministrom školstva;


C. dodatočne schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
László Szigetiho, štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, do

a) Švédskeho kráľovstva 25. až 27. 1. 2000,
b) Maďarskej republiky 1. 2. 2000,

2...
Martina Fronca, štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, do Maďarskej republiky 30. 10. 1999;

D. dodatočne zrušuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Milana Ftáčnika, ministra školstva, do

a) Maďarskej republiky, schválenú uznesením vlády SR č. 889/1999 na 29. až 30. 10. 1999,
b) Švédskeho kráľovstva, schválenú uznesením vlády SR č. 1159/1999 na 25. až 27. 1. 2000,

2...
Martina Fronca, štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, do Nemeckej spolkovej republiky, schválenú uznesením vlády SR č. 930/1999 na 30. 10. 1999.

Vykonajú

podpredseda vlády Ľ. Fogaš
príslušní ministri
príslušní štátni tajomníci
predseda Úradu pre norm., metrol. a skúšob. SR