UZNESENIE VLÁDY SR 70/2000

k návrhu na voľbu sudcov bez časového obmedzenia

Číslo uznesenia: 70
Zo dňa.........: 2. 2. 2000
Číslo materiálu: 160/2000
Predkladá......: minister spravodlivosti
Podnet.........: Plán práce vlády SR na rok 2000


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na voľbu 22 sudcov do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

1. Mgr. Stella Al-Khufashová
2. Mgr. Katarína Boháčková
3. Mgr. Gabriela Brišková
4. Mgr. Ľubomír Budzel
5. Mgr. Martina Faithová
6. Mgr. Beata Farkašová
7. Mgr. Jana Halušková
8. Mgr. Juraj Lehotský
9. Mgr. Pavel Lukáč
10. Mgr. Miroslav Mojto
11. Mgr. Erik Németh
12. Mgr. Ingrid Nováková
13. Mgr. Michaela Pacherová
14. Mgr. Zuzana Patková
15. Mgr. Peter Philadelphy
16. Mgr. Soňa Pekarčíková
17. JUDr. Veronika Poláčková
18. Mgr. Katarína Stanislavská
19. Mgr. Miroslava Šúleková
20. Mária Zacková
21. Mgr. Janka Záňová
22. Mgr. Alica Žingorová;


B. odporúča

1...
zvoliť 22 sudcov do funkcie sudcu bez časového obmedzenia;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť Národnej rade SR návrh na voľbu 22 sudcov bez časového obmedzenia,

ministra spravodlivosti
a ako alternáta podpredsedu vlády Ľ. Fogaša

2...
odôvodniť návrh v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
minister spravodlivosti

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky