UZNESENIE VLÁDY SR 66/2000

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Čarnogurskému, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti SR

Číslo uznesenia: 66
Zo dňa.........: 2. 2. 2000
Číslo materiálu: 162/2000
Predkladá......: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. nesúhlasí

1...
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery Jánovi Čarnogurskému, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti SR;

B. ukladá

predsedovi vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády Slovenskej republiky predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky