UZNESENIE VLÁDY SR 64/2000

k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie

Číslo uznesenia: 64
Zo dňa.........: 2. 2. 2000
Číslo materiálu: 206/2000
Predkladá......: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. vymenúva

1...
Ing. Rudolfa Kulmana za podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie dňom 15. 2. 2000.

Vykoná

predseda vlády