UZNESENIE VLÁDY SR 44/2000

k návrhu na vymenovanie člena Hospodárskej rady vlády Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 44
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 74/2000
Predkladá......: podpredseda vlády I. Mikloš
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. vymenúva

1...
prezidenta Združenia priemyselných zväzov SR za člena Hospodárskej rady vlády Slovenskej republiky s nezastupiteľným členstvom.

Vykoná

podpredseda vlády I. Mikloš