UZNESENIE VLÁDY SR 41/2000

k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000

Číslo uznesenia: 41
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 93/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Pála Csákyho, podpredsedu vlády, do Rumunska 26. až 28. 1. 2000,
2...
Milana Kňažka, ministra kultúry, do Spojených štátov amerických 27. 1. až 2. 2. 2000,
3...
Ľudovíta Macháčka, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, do Belgického kráľovstva 27. a 28. 1. 2000,
4...
Milana Gacíka, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR, do Francúzskej republiky 23. a 24. 1. 2000,
5...
Petra Brňa, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, do Českej republiky 24. až 26. 1. 2000,
6...
Jozefa Pivarčiho, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR, do Českej republiky 19. 2. 2000;

B. schvaľuje prijatie

1...
Davida Levyho, ministra zahraničných vecí Izraela, 27. 1. 2000

Eduardom Kukanom, ministrom zahraničných vecí,

2...
Marie Bohaté, predsedníčky Českého štatistického úradu, 27. a 28. 1. 2000

Petrom Machom, predsedom Štatistického úradu SR;


C. zrušuje prijatie

1...
Vasila Goceva, ministra spravodlivosti a právnej eurointegrácie Bulharskej republiky 20. a 21. 1. 2000 Jánom Čarnogurským, ministrom spravodlivosti, schválené uznesením vlády SR č. 1159 z 22. 12. 1999.

Vykonajú

podpredseda vlády P. Csáky
príslušní ministri
príslušní štátni tajomníci
predseda Štatistického úradu SR