UZNESENIE VLÁDY SR 38/2000

k návrhu na voľbu sudcov bez časového obmedzenia

Číslo uznesenia: 38
Zo dňa.........: 19. 1. 2000
Číslo materiálu: 88/2000
Predkladá......: minister spravodlivosti
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. zrušuje

1...
uznesenie vlády SR č. 1109 zo 16. 12. 1999 k návrhu na voľbu sudcov SR bez časového obmedzenia;

B. schvaľuje

1...
návrh na voľbu 31 sudcov do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

1. JUDr. Ľubica Adamčíková
2. JUDr. Martin Bargel
3. Mgr. Peter Bebej
4. pplk. Mgr. Ján Bednár
5. JUDr. Eva Benčová
6. Mgr. Vladimír Bezák
7. Mgr. Oľga Bitalová
8. JUDr. Beáta Bizoňová
9. Mgr. Marian Blaha
10. Mgr. Jana Coboriová
11. kpt. Mgr. Pavol Dekánek
12. Mgr. Ivana Dufalová
13. JUDr. Ľubica Filová
14. Mgr. Peter Garaj
15. Mgr. Ivica Hanusková
16. Mgr. Emília Horňáková
17. Mgr. Kajetán Kičura
18. JUDr. Helena Kosorínová
19. JUDr. Stanislav Libant
20. JUDr. Martin Lopuch
21. JUDr. Ľubica Medvecká, PhD.
22. JUDr. Denisa Mészárosová
23. Mgr. Adriana Némethová
24. JUDr. Anna Pohančeníková
25. Mgr. Ivan Rumana
26. Mgr. Gabriel Slobodník
27. Mgr. Ján Šulaj
28. Mgr. Andrea Tomašovičová
29. JUDr. Michal Truban
30. JUDr. Jarmila Urbancová
31. JUDr. Alena Záhumenská;


C. rozhodla, že

1...
neodporúčajúci návrh na zvolenie Mgr. Igora Schweighofera do funkcie sudcu bez časového obmedzenia berie späť s tým, že návrh na jeho zvolenie predloží až po ukončení kárneho konania vedeného proti menovanému;

D. odporúča zvoliť

1...
31 sudcov do funkcie sudcu bez časového obmedzenia;

E. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť predsedovi Národnej rady SR návrh na voľbu 31 sudcov bez časového obmedzenia,

ministra spravodlivosti

2...
odôvodniť návrh v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister spravodlivosti

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky