UZNESENIE VLÁDY SR 25/2000

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Číslo uznesenia: 25
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 4259/1999
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: poslanecký návrh


Vláda


A. nesúhlasí

1...
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií);

B. ukladá

predsedovi vlády

1...
oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky