UZNESENIE VLÁDY SR 24/2000

k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000

Číslo uznesenia: 24
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 50/2000
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí, do Azerbajdžanskej republiky, Arménskej republiky a Gruzínskej republiky 31. 1. až 5. 2. 2000,
2...
Ľubomíra Haracha, ministra hospodárstva, do Azerbajdžanskej republiky, Arménskej republiky a Gruzínskej republiky 31. 1. až 5. 2. 2000,
3...
Jána Čarnogurského, ministra spravodlivosti, do Rakúskej republiky 18. 1. 2000,
4...
Petra Magvašiho, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, do Talianskej republiky 24. až 26. 1. 2000,
5...
Jána Figeľa, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, do

a/ Maďarskej republiky 18. a 31. 1. 2000,
b/ Slovinskej republiky 25. až 27. 1. 2000;

6...
Jozefa Pivarčiho, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR, do Poľskej republiky 24. a 25. 1. 2000,
7...
Petra Nižňanského, predsedu Protimonopolného úradu SR, do Nemeckej spolkovej republiky 12. až 16. 1. 2000;

B. schvaľuje prijatie

1...
Aleksandra Dimitrova, ministra zahraničných vecí Macedónskej republiky 13. a 14. 1. 2000,

Pierre Chevaliera, štátneho tajomníka pre zahraničný obchod a európsku integráciu Ministerstva zahraničných vecí Belgického kráľovstva 14. a 15. 1. 2000

a

Pascala Mila, ministra zahraničných vecí Albánskej republiky 24. a 25. 1. 2000

Eduardom Kukanom, ministrom zahraničných vecí;

2...
Iona Mircea Plangu, štátneho tajomníka Ministerstva národnej obrany Rumunska 17. a 18. 1. 2000

Jozefom Pivarčim, štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR,

3...
Georg esa Dutruca - Rosseta, generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu pre vinič a víno v Paríži 10. až 14. 1. 2000

Pavlom Koncošom, ministrom pôdohospodárstva;


C. dodatočne schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Vladimila Podstránskeho, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR, do Belgického kráľovstva 15. 11. 1999.

Vykonajú

príslušní ministri
príslušní štátni tajomníci
predseda Protimonopolného úradu SR