UZNESENIE VLÁDY SR 23/2000

k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na záverečnom stretnutí prvého Mimoriadneho zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite

Číslo uznesenia: 23
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 4717/1999
Predkladá......: minister životného prostredia a minister zahraničných
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom účasti delegácie Slovenskej republiky na záverečnom stretnutí prvého Mimoriadneho zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa bude konať v dňoch 24. - 28. januára 2000 v Montreali, v Kanade;
2...
so smernicou pre postup delegácie Slovenskej republiky na záverečnom stretnutí prvého Mimoriadneho zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite;

B. vymenúva

1...
László Miklósa, ministra životného prostredia za vedúceho delegácie,
2...
Miroslava Mikolášika, veľvyslanca SR v Kanade za alternáta vedúceho delegácie,
3...
Igora Ferenčíka, vedúceho oddelenia biodiverzity Ministerstva životného prostredia SR za člena delegácie;

C. ukladá

ministrovi životného prostredia

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vystaviť poverovacie listiny pre delegáciu Slovenskej republiky na záverečnom stretnutí prvého Mimoriadneho zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite
Termin: ihneď
2...
predložiť na rokovanie vlády informáciu o priebehu a výsledkoch záverečného stretnutia prvého Mimoriadneho zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite
Termin: do 3. marca 2000.

Vykonajú

minister životného prostredia
minister zahraničných vecí