UZNESENIE VLÁDY SR 15/2000

k návrhu na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas Európskeho pohára v pretekoch psích záprahov Donovaly 2000

Číslo uznesenia: 15
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 61/2000
Predkladá......: minister obrany
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. vyčleňuje

1...
50 vojakov Armády SR do podriadenosti Policajného zboru od 25. do 27. 2. 2000 na zabezpečenie verejného poriadku počas Európskeho pohára v pretekoch psích záprahov Donovaly 2000.

Vykoná

minister obrany