UZNESENIE VLÁDY SR 8/2000

k návrhu na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády SR

Číslo uznesenia: 8
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 31/2000
Predkladá......: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. odvoláva

1...
Doc. JUDr. Jána Mazáka z funkcie podpredsedu Legislatívnej rady vlády SR,
2...
JUDr. Ľudmilu Gajdošíkovú, CSc. z funkcie členky Legislatívnej rady vlády SR,
3...
JUDr. Pavla Boroňa z funkcie člena Legislatívnej rady vlády SR;

B. vymenúva

1...
JUDr. Ladislava Scholcza za podpredsedu Legislatívnej rady vlády SR,
2...
JUDr. Renátu Kuklišovú za členku Legislatívnej rady vlády SR,
3...
JUDr. Jozefa Sotolářa za člena Legislatívnej rady vlády SR;

C. ukladá

ministerke financií

1...
vyčleniť z rezervy vlády do rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR sumu 800 000,- Sk na odmeny pre členov Legislatívnej rady vlády SR v roku 2000.

Vykonajú

podpredseda vlády Ľ. Fogaš
vedúci Úradu vlády SR
ministerka financií