UZNESENIE VLÁDY SR 2/2000

k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR

Číslo uznesenia: 2
Zo dňa.........: 12. 1. 2000
Číslo materiálu: 39/2000
Predkladá......: minister spravodlivosti
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. odvoláva

1...
doc. JUDr. Jána Mazáka z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR
Termin: s účinnosťou od 13. januára 2000

B. vymenúva

1...
JUDr. Ladislava Scholcza do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR
Termin: s účinnosťou od 13. januára 2000.

Vykonajú

predseda vlády
minister spravodlivosti