UZNESENIE VLÁDY SR 1095/1999

k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 63/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1999

Číslo uznesenia: 1095
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4579/1999
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh na skrátené legislatíne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 63/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1999;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona predsedovi Národnej rady SR,

ministerku financií

2...
odôvodniť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
guvernér Národnej banky Slovenska