UZNESENIE VLÁDY SR 1094/1999

k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 63/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1999

Číslo uznesenia: 1094
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4578/1999
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 63/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1999;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministerku financií

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
guvernér Národnej banky Slovenska