UZNESENIE VLÁDY SR 1093/1999

k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 1999

Číslo uznesenia: 1093
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4574/1999
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Pála Csákyho, podpredsedu vlády, do Rumunska 16. a 17. 12. 1999,
2...
Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí, do Belgického kráľovstva 15. a 16. 12. 1999,
3...
Ľubomíra Haracha, ministra hospodárstva, do Ruskej federácie 14. až 16. 12. 1999,
4...
Milana Kňažka, ministra kultúry, do Francúzskej republiky 13. až 15. 12. 1999,
5...
Ivana Budiaka, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR, do Nórskeho kráľovstva 11. až 14. 12. 1999;

B. schvaľuje prijatie

1...
Antonína Peltráma, ministra dopravy a spojov Českej republiky 14. 12. 1999 Jozefom Macejkom, ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií;

C. dodatočne schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Petra Macha, predsedu Štatistického úradu SR, do Českej republiky 29. 11. 1999.

Vykonajú

príslušní členovia vlády
príslušný štátny tajomník