UZNESENIE VLÁDY SR 1073/1999

k návrhu na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 1073
Zo dňa.........: 8. 12. 1999
Číslo materiálu: 4577/1999
Predkladá......: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. navrhuje zvoliť

1...
JUDr. Pavla Hulíka za viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR predsedovi Národnej rady SR,
2...
odôvodniť návrh na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR v Národnej rade SR.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky