UZNESENIE VLÁDY SR 896/1999

k návrhu na zrušenie uznesenia Národnej rady SR č. 482 zo 4. decembra 1996 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady SR

Číslo uznesenia: 896
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3954/1999
Predkladá......: minister spravodlivosti
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s návrhom na zrušenie uznesenia Národnej rady SR č. 482 zo 4. decembra 1996 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady SR;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť návrh predsedovi Národnej rady SR,

ministra spravodlivosti

2...
odôvodniť návrh v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister spravodlivosti

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky