UZNESENIE VLÁDY SR 889/1999

k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 1999

Číslo uznesenia: 889
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3932/1999
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 98/1995


Vláda


A. schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Pavla Hamžíka, podpredsedu vlády, do Belgického kráľovstva 18. a 19. 10. 1999,
2...
Pál Csákyho, podpredsedu vlády, do

a/ Nemeckej spolkovej republiky 22. a 23. 10. 1999
b/ Maďarskej republiky 15. 10. 1999,

3...
Brigity Schmögnerovej, ministerky financií, do Nemeckej spolkovej republiky 22. až 23. 10. 1999,
4...
Jozefa Macejka, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, do Belgického kráľovstva 27. až 30. 10. 1999,
5...
Istvána Harnu, ministra výstavby a verejných prác, do Maďarskej republiky 15. 10. 1999,
6...
Pavla Koncoša, ministra pôdohospodárstva, do Talianskej republiky 15. 10. 1999,
7...
Milana Ftáčnika, ministra školstva, do Maďarskej republiky 29. a 30. 10. 1999,
8...
Milana Gacíka, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR, do Francúzskej republiky 25. až 29. 10. 1999,
9...
Viktora Mészárosa, štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR, do Talianskej republiky 18. až 20. 10. 1999,
10...
Vojtecha Demeša, predsedu Úradu bezpečnosti práce SR, do Poľskej republiky, 19. až 22. 10. 1999,
11...
Jozefa Pivarčiho, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR, do Českej republiky 18. a 19. 10. 1999;

B. dodatočne schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Vladimila Podstránskeho, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR, do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 6. 10. 1999;

C. dodatočne zrušuje zahraničnú pracovnú cestu

1...
Ladislava Pittnera, ministra vnútra, do Rakúskej republiky, schválenú uznesením vlády SR č. 750/1999 na september;

D. schvaľuje prijatie

1...
Meraba Chkhenkeliho, ministra urbanizácie a výstavby Gruzínskej republiky 13. až 16. 10. 1999

Istvánom Harnom, ministrom výstavby a verejných prác.


Vykonajú

podpredseda vlády P. Hamžík
podpredseda vlády P. Csáky
ministerka financií
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister výstavby a verejných prác
minister pôdohospodárstva
minister školstva
štátny tajomník Ministerstva kultúry SR
štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR
štátny tajomník Ministerstva obrany SR
predseda Úradu bezpečnosti práce