UZNESENIE VLÁDY SR 882/1999

k zhodnoteniu činnosti splnomocnenca vlády SR pre kandidatúru Zimných olympijských hier 2006 Poprad - Tatry a kancelárie splnomocnenca vlády SR

Číslo uznesenia: 882
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3810/1999
Predkladá......: minister školstva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. berie na vedomie

1...
informáciu o zhodnotení činnosti splnomocnenca vlády SR pre kandidatúru Zimných olympijských hier 2006 Poprad-Tatry a kancelárie splnomocnenca vlády SR;

B. odvoláva

1...
PaeDr. Júliusa Dubovského z funkcie splnomocnenca vlády SR pre prípravu kandidatúry SR na usporiadanie Zimných olympijských hier a Zimných paralympijských hier v roku 2006 a zrušuje túto funkciu
Termin: dňom 15. októbra 1999.

Na vedomie

predseda Slovenského olympijského výboru
primátor mesta Poprad